Din spesialist på byggesøknader

Planlegger du å bygge? Vi hjelper deg med søknaden!

De aller fleste tiltak krever at det sendes inn en byggesøknad. Det er et krav om at et foretak skal stå som ansvarlig søker, og det er nettopp dette vi kan hjelpe deg med. Vi følger din byggesak fra start til slutt.

Det innebærer blant annet:

  • Forhåndskonferanse med kommunen

  • Nabovarsling

  • Søknad om tillatelse til tiltaket

  • Gjennomføringsplan og helt frem til søknad om ferdigattest

Velg et av våre fagområder for mer informasjon:

Velg fagområde for mer info:

Våre samarbeidspartnere