Din spesialist på byggesøknad

Skal du bygge nytt eller bygge på boligen din? For de aller fleste tiltak kreves det at det sendes inn en byggesøknad. Det er et krav om at et foretak skal stå som ansvarlig søker, og det er nettopp dette vi kan hjelpe deg med. Vi følger byggesakene fra begynnelse til ferdigstillelse. Det innebærer blant annet forhåndskonferanse med kommunen, nabovarsling, søknad om tillatelse til tiltak, gjennomføringsplan og helt frem til og med søknad om ferdigattest.

Velg et av våre fagområder for mer informasjon:

Velg fagområde for mer info:

Våre samarbeidspartnere