Home hero v6

Byggesøknad Norge

Byggesøknad Norge har i dag kontorer i Bergen og Oslo. Navnet gjenspeiler vårt hovedfokus som er og blir byggesøknader, og vår ambisjon er å levere søknader i hele Norge. Vi har spesialisert oss på byggesøknader i tiltaksklasse 1. Vi leverer også tilhørende tegninger og prosjektering til søknadsjobben.

Det gjør at vi leverer grundige og solide søknader på vegne av våre kunder. Søknadsarbeidet kan fremstå som et stort hinder før du kan gå i gang med å bygge ditt nye hjem, din nye garasje, arbeidsplass eller liknende. Vi er her for å gjøre veien fra idé til godkjent søknad og byggestart så kort og enkel som mulig. Vi i Byggesøknad Bergen AS og Byggesøknad Oslo AS ser frem til å bistå deg med dine søknader! Byggesøknad Bergen AS og Byggesøknad Oslo AS har mange års erfaring fra byggebransjen med tømrere, sivilingeniør og jurister. Vi har kontorer i Eidsvåg, like utenfor Bergen og på Vinderen, rett ved ring 3 i Oslo. Vi tar oppdrag for private huseiere, husprodusenter, entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er profesjonelle, fleksible, løsningsorienterte og kommer kjapt på befaring.

Din spesialist på byggesøknad

Skal du bygge nytt eller bygge på boligen din? For de aller fleste tiltak kreves det at det sendes inn en byggesøknad. Det er et krav om at et foretak skal stå som ansvarlig søker, og det er nettopp dette vi kan hjelpe deg med. Vi følger byggesakene fra begynnelse til ferdigstillelse. Det innebærer blant annet forhåndskonferanse med kommunen, nabovarsling, søknad om tillatelse til tiltak, gjennomføringsplan og helt frem til og med søknad om ferdigattest.

I Byggesøknad Norge har vi lang erfaring med byggesøknader og tegninger. Vi har tekniske tegnere som kan lage tegninger til søknader om alt fra tilbygg til komplette hus. Vi har også lang erfaring med dispensasjoner og innhenting av uttalelser fra de mange offentlige etatene som skal uttale seg i byggesaker.

Klikk på boksene for mer informasjon…

Våre samarbeidspartnere

I Stock 1045890860 evrcfg

Vi hjelper
deg å søke

Vi hjelper deg med byggesøknaden
så du slipper å tenke på det.

Kontakt oss →